12. Kam budou děti ze Světic v příštích letech chodit do školy?

Mnoho rodičů dětí ze Světic v posledních letech řešilo problém, že se jejich děti nedostaly do obecní mateřské školy. Od školního roku 2013/14 to vypadá, že pokud se situace nezmění, tak se světické děti nemusí dostat ani do základních škol v okolí. Je situace opravdu tak špatná? Světice sice mají uzavřenou dohodu o společném školském obvodu jak s Říčany, tak se Strančicemi, ale tato dohoda negarantuje místo, pokud bude škola zaplněna dětmi z dané obce. Podívejme se tedy na základní školy v okolí a na údaje z matrik jednotlivých obcí pro školní rok 2013/14.

  • Ve Světicích by v září 2013 mělo být minimálně 16 prvňáků, o rok později to bude již 20 (počty se mohou zvýšit o přistěhovalé děti).
  • V Říčanech by mělo jít v září 2013 do první třídy minimálně 190 dětí. Dle informací od ředitelů tří říčanských státních škol bude v Říčanech v září 2013 otevřeno 8 až 9 prvních tříd. Dle vyhlášky má být v jedné třídě maximálně 30 žáků, to znamená, že bude možné vzít 270 dětí. Na všech 17 obcí, které mají s Říčany uzavřenou výše zmiňovanou dohodu, zbude tedy 80 míst - ale ve 14 z těchto 17 obcí, ze kterých máme údaje, bude cca 140 prvňáků. Navíc v září 2014 bude říčanských dětí již minimálně 201.
  • Ve Strančicích by mělo jít do první třídy v září 2013 minimálně 24 dětí. Základní škola ve Strančicích otevírá jednu první třídu. Zbývá tedy 6 míst pro okolní obce. V září 2014 ale strančických dětí už bude 42.
  • A pak je tu ještě základní škola v Tehově, kde jsou zatím tři třídy prvního stupně. V září 2013 bude v Tehově 15 prvňáků, v září 2014 jich bude již 18.

Situaci částečně zlepší plánované navýšení kapacity školy v Tehově o dvě třídy. Zvýšení kapacity školy bude třeba i ve Strančicích, uvažuje se o čtyřech třídách, ale je otázkou, zda na to obec bude mít finanční prostředky. Ve výjimečných situacích může zřizovatel školy ještě o několik dětí navýšit kapacitu tříd - jak kvalitní ale bude výuka ve třídě, kde bude 34 dětí? Světice se tedy musí na uvedenou situaci připravit a prozkoumat všechny možnosti, jak zajistit povinnou školní docházku pro děti z naší obce.

Jiří Vomlel, jirka.vomlel@gmail.com