01. (ustavující) zasedání obecního zastupitelstva

V pátek 12. listopadu 2010 od 18:00 se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnilo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Světice.

Přítomno bylo všech devět nově zvolených zastupitelů, kteří na úvod složili slib.

Starostou obce byl 5 hlasy z 9 zvolen Tomáš Broukal. Místostarostkou obce byla 5 hlasy z 9 zvolena Jitka Havlíčková.

Paní místostarostka bude svoji funkci vykonávat jako uvolněná, pan starosta pouze jako neuvolněný.

Byly zvoleny následující výbory a komise:

  • Finanční výbor: Pavel Kyzlink (předseda), Leszek Lipka, Jiří Vomlel.
  • Kontrolní výbor: Karel Řezba (předseda), Leonarda Chaloupková, Zbyněk Žvejkal.
  • Stavební komise: Jakub Kozák, Jan Maisner, Milan Mimra.
  • Zastupitel určený pro územní plán: Jakub Kozák.
  • Komise životního prostředí: Václav Dekoj.

Náš návrh, že sedm neuvolněných zastupitelů (s výjimkou starosty) nebude dostávat měsíční odměny nebyl přijat - získal

pouze naše 4 hlasy.