32. zasedání zastupitelstva,
19. září 2022

V pondělí 19. září se od 19:00 v malém sále Kulturního domu ve Světicích uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na programu jsou následující body:

  1. Žádost o povolení příjezdu k pozemkům č. parc. 439/1 a 439/2

  2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – kabelové vedení NN - ČEZ Distribuce

  3. Stanovisko k projektu výstavby elektrického vedení nízkého napětí od trafostanice u hřiště do chatové osady U Srnčího paloučku

  4. Plánovací smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na technickou infrastrukturu na parc. č. 470/15 s Milanem Rázkem

  5. Oprava geometrického určení parcely parc. č. 374/65 dle skutečnosti v historických katastrálních mapách

  6. Rozpočtové opatření č. 4/2022 (přiloženo níže)

  7. Podání žádosti o dotaci Národní Sportovní Agentury na vybudování zázemí pro sportovce

  8. Podání žádosti o dotaci IROP na výstavbu venkovní učebny Základní školy Světice

  9. Informace o smlouvách na správu a údržbu vodovodu a kanalizace a na správu veřejného osvětlení v obci Světice

změna rozpočtu 4_2022.pdf