19. zasedání zastupitelstva, 24. dubna 2017

V pondělí 24. dubna se v malém sále kulturního domu uskuteční zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

  • Obecně závazná vyhlášky obce Světice č. 1/2017, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy zřízené obcí Světice.
  • Účetní závěrka a hospodaření ZŠ Světice za rok 2016.
  • Účetní závěrka a hospodaření MŠ Světice za rok 2016.
  • Žádost o dotaci na akci „ZŠ Světice – II. stupeň“ v rámci Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu: Tematické zadání PODPORA ROZVOJE A OBNOVY ZÁKLADNÍCH ŠKOL. V případě úspěchu by dotace snížila spoluúčast obce na právě probíhající stavbě již podpořené dotací Ministerstva financí ČR.
  • Přijetí dotačních prostředků na výstavbu nového dětského a volnočasového hřiště v lokalitě V Dolích.
  • Smlouva o zajištění sběrného dvora pro občany obce Světice.
  • Podání žádosti o dotaci na akci „Multifunkční hřiště“ v rámci Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova.
  • Souhlas s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Bezbariérové komunikace pro pěší v obci Světice - ulice Na Lada“.
  • Příprava veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Projektová dokumentace - kuchyň a jídelna“.