08. zasedání zastupitelstva, 19. září 2011

V pondělí 19. září 2011 se od 19:00 uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu byly následující body:

 • Bylo schváleno rozpočtové opatření obce Světice č. 3/2011 v souvislosti s
  • - výstavbou chodníků v ulicích Hlavní a K dálnici,
  • - kanalizací a vodovodem v Zálesí,
  • - splátkami pohledávek za technický dozor a dotační poradenství a
  • - zvýšením odběru surové vody od Regionu Jih.
  • Schválené rozpočtové opatření najdete mezi přílohami.
 • Byl schválen prodej obecních pozemků parcelních čísel 374/182 a 374/183 veřejnou dražbou.
  • Dražební vyhlášky najdete v příloze.
 • Zastupitelstvo hlasovalo o usnesení, které by umožnilo poskytnout finanční podporu rodičům světických dětí navštěvujících Penzion Baby.
  • Usnesení nebylo přijato. Pro usnesení nehlasoval nikdo, tři zastupitelé byli proti a čtyři se zdrželi hlasování.
 • Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s výměnou pozemků o stejné výměře se společností ZEA, a.s. v sousedství jejího sídla.