14. zasedání zastupitelstva, 18. dubna 2016

V pondělí 18. dubna 2016 od 19:00 se v zasedací místnosti Obecního úřadu Světice uskuteční zasedání zastupitelstva obce Světice.

Na programu bude:

  • Záměr obce Světice zpracovat a podat žádost o dotaci na vybudování bezbariérových chodníků v obci Světice v ulici Na Lada
  • Možnosti realizace připojení na vodovod a kanalizaci lokality Otic přímo navazujících na katastr obce Světice
  • Informace o svozu bioodpadu v roce 2016
  • Informace o připravovaných projektech
  • Informace pro seniory a osoby, které potřebují služby sociálního terénního pracovníka
  • Zahájení přípravy projektu rekonstrukce vodovodního řadu a dokončení několika větví dosud nerealizovaných větví kanalizačního a vodovodního řadu
  • Informace o veřejném otevření projektu realizovaného za podpory ROP Středočeského kraje – rekonstrukce místních komunikací
  • Informace o stavu přípravy realizace dopravních opatření v ulicích K Panskému poli, Nad studánkou a Osadní
  • Schválení Systému náležité péče hospodářského subjektu obec Světice uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu (návrh naleznete v příloze)