06. zasedání zastupitelstva, 27. června 2011

Na programu zasedání byly následující body:

 1. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010 (včetně výsledků auditu hospodaření obce Světice za rok 2010).
  1. Závěrečný účet byl schválen bez výhrad.
 2. Schválení usnesení, které starostovi obce umožňuje přijímat rozpočtová opatření ve výši 100 000 Kč za každou skupinu rozpočtu a rok. V ostatních případech zůstávají rozpočtová opatření v kompetenci zastupitelstva. Bylo přijato usnesení navržené finanční komisí obce: Zastupitelstvo obce s účinností od 1.7.2011 zmocňuje podle §102, odst. 2. písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. do odvolání starostu obce k provádění změn schváleného nebo upraveného rozpočtu města rozpočtovými opatřeními dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb. v maximální celkové výši 100.000 Kč pro každou skupinu v rozpočtu za rok. Zároveň ukládá starostovi obce projednat připravované rozpočtové opatření s finančním výborem a informovat zastupitelstvo obce na jeho nejbližším zasedání o přijatém rozpočtovém opatření. Rozpočtová opatření přesahující celkovou výši 100.000 Kč pro jednotlivou skupinu v rozpočtu za rok musí být schválena zastupitelstvem obce.
 3. Zřízení sociální komise a zvolení Jitky Havlíčkové její předsedkyní.
 4. Předseda kontrolního výboru upozornil na překročení finančního limitu správce vodovodu a kanalizace, pro který je nutné vyhlášení veřejné soutěže.
  1. Informace starosty o získaných dotacích:
  2. - Dotace ze SFDI na rekonstrukci a výstavbu bezbariérových chodníků podél silnice II. třídy 107 v úseku od viaduktu přes křižovatku až k ulici Pomezní a V zahradách. Zároveň bude řešena výstavba přechodů v tomto úseku. U autobusové zastávky bude u přechodů zřízen semafor, na kterém se objeví červená pro vozidla přijíždějící vyšší než povolenou rychlostí.
  3. - Dotace na dokončení rekonstrukce Společenského domu ve výši 9,5 mil. Kč. Netýká se restaurace umístěné v objektu.
  4. Diskuze s občany. Více informací je v zápisu dostupném na webu obce.