45. Zápisy do prvních tříd základních škol pro školní rok 2014/15

Dne 16. května 2013 vypovědělo město Říčany dohodu o společném školském obvodu všem okolním obcím (viz první přílohu). Dne 13. listopadu jsme se na základě naší iniciativy sešli s paní místostarostkou Říčan Mgr. Hanou Špačkovou, která má otázku školství v Říčanech na starosti. Za naši obec se jednání účastnili starosta obce Tomáš Broukal a zastupitel Jiří Vomlel. Očekávali jsme, že Říčany předloží podmínky za jakých budou ochotny smlouvy s okolními obcemi obnovit. Bohužel jsme byli postaveni před hotovou věc, že Říčany pro školní rok 2014/15 neobnoví smlouvu o společném školském obvodu se žádnou obcí. Naše argumentace, že o ZŠ Světice mají zájem rodiče dětí z Říčan a naopak někteří rodiče dětí ze Světic preferují říčanské školy, bohužel situaci nezměnila.

Dne 25. listopadu 2013 vydalo Město Říčany tiskovou zprávu, ze které vyplývá, že dohodu o společném školském obvodu se žádnou z okolních obcí pro školní rok 2014/15 neobnoví (viz druhá příloha). Říčany nyní sledují pouze vlastní zájem a argumentují tím, že jejich dluh za školu U říčanského lesa je tak veliký, že již nemohou pomáhat okolním obcím na úkor vlastních obyvatel. Pro školní rok 2015/16 připouští možnost dohody s okolními obcemi na základě demografické analýzy a po finanční analýze nákladů přístavby některé říčanské školy, kterou by financovaly okolní obce.

Je třeba ale poznamenat, že i za stávající situace mohou rodiče světických dětí přihlásit své dítě do Říčan a pokud nebude zcela naplněna kapacita prvních tříd říčanskými dětmi, musí je ředitel/ka školky přijmout, i když nebudou z Říčan. Ve třetí příloze naleznete stanovisko MŠMT, které tuto situaci objasňuje. Takových dětí ale nejpíš nebude mnoho, protože třídy budou z větší části naplněny dětmi z Říčan. Podobná situace nejspíš nastane i ve světické základní škole. Děti ze Světic a z Klokočné budou mít přednost před ostatními, takže ty by se měly dostat do světické školy všechny. Z Říčan a dalších obcí se ale do světické školy s největší pravděpodobností všichni zájemci nedostanou.