22. zasedání zastupitelstva 28. 6. 2021

V pondělí 28. 6. 2021 se od 19:00 uskuteční zasedání zastupitelstva obce Světice. Zasedání se uskuteční formou videokonference, kterou bude možné sledovat na YouTube na této adrese.
Na programu jsou následující body:

  • Závěrečný účet obce Světice za rok 2020

  • Smlouva o rozvoji území - ul. Sportovní a smlouva o dílo s firmou Auböck s.r.o. – vybudování infrastruktury v ul. Sportovní

  • Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro projekt ZŠ Světice V. Etapa – Rozšíření výukových prostor

  • Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti (ul. K Dálnici, Hlavní – obnova vedení nízkého napětí) s ČEZ Distribuce

  • Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti parc. č. 471 – přeložka vedení vysokého napětí s ČEZ Distribuce

  • Dodatek č. 1 ke smlouvě s Městem Říčany o zajištění výkonu činnosti podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii pro úsekové měření rychlosti v obci Světice

  • Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova - program 2021-2024 – Multifunkční hřiště Světice

  • Rozpočtové opatření č. 2/2021