24. zasedání zastupitelstva, 23. dubna 2018

V pondělí 23. dubna 2018 se od 19:00 uskuteční v malém sále kulturního domu veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice.

Na programu jsou následující body:

  • Zákaz tranzitu nákladní dopravy nad 12t.
  • Stanovení nových maximálních odměn členů zastupitelstva v souvislosti s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
  • Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na Projektovou dokumentaci cyklostezky Do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty.
  • Rozpočtové opatření č. 201/2018 (v příloze).
  • Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 112/4 dle KN v obci Říčany, katastrálním území Voděrádky pro výstavbu veřejně prospěšné stavby kanalizačního a vodovodního zařízení „Světice vodovod a kanalizace“.