29. zasedání zastupitelstva,
9. 5. 2022

V pondělí 9. 5. 2022 se od 19:00 uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva obce Světice. Zasedání proběhne online formou a bude možné jej sledovat na tomto odkazu. Na programu je jediný bod a to zrušení platnosti smlouvy na základě žádosti smluvní strany Farma Valety s.r.o. a schválení nové smlouvy se společností EMPIRENT s.r.o. Smlouva se týká výstavby obytného souboru na pozemku parc. č. 477, k.ú. Světice u Říčan včetně obslužných sítí a komunikace.