15. zasedání zastupitelstva,

3. 8. 2020

V pondělí 3. srpna 2020 od 19:00 se v prostorách školní jídelny ZŠ Světice (u fotbalového hřiště) uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva obce Světice.

Na programu jsou následující body:

  • Dodatek č. 7 smlouvy o dílo pro realizaci cyklostezky Kolovraty - Říčany - Světice - Všestary - Mnichovice. Jedná se o finální vyúčtování dokončené stavby. Celkové stavební náklady celé cyklostezky na katastru všech zůčastněných obcí činily 146 197 043,55 Kč včetně DPH.

  • Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci zadavatelů pro realizaci cyklostezky Kolovraty - Říčany - Světice - Všestary - Mnichovice. Jedná se o finální vyúčtování nákladů na realizaci cyklostezky mezi jednotlivými obcemi. Úsek v obci Světice administrovalo pro obec Světice Město Říčany. Celkové stavební náklady na cyklostezku v obci Světice včetně všech vícenákladů a méněnákladů činily 6 737 591,04 Kč. Náklady na technický a autorský dozor činily 344 393,63 Kč. Dle finálního vyúčtování po odečtení dotace MMR ČR má uhradit obec Světice Městu Říčany částku 2 484 109,74 Kč.

  • Záměr obce koupit pozemky p. č. 374/60, 374/179 a 374/24. Jedná se o části ulice Na Žlábku a Ke Školce, které obec chce koupit od soukromých vlastníků.

  • Zapojení obce Světice do projektu „Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko“. Jedná se o projekt, který nabízí sociální pomoc obyvatelům obce Světice v případě, že budou potřebovat pomoc nebo radu v nepříznivé životní situaci.