12. (mimořádné) zasedání zastupitelstva, 11. 1. 2016

V pondělí 11. ledna 2016 od 19:00 se v malém sále kulturního domu uskutečnilo mimořádné zasedání zastupitelstva obce Světice. Přítomno bylo 8 zastupitelů, Pavel Novák se omluvil. Na programu byly následující body:

  • Zbyněk Žvejkal složil slib a stal se zatupitelem místo Jitky Havlíčkové, která 31. 12. 2015 rezignovala.
  • Místostarostou obce Světice byl zvolen Pavel Kyzlink. Ve volbách získal 6 hlasů - PRO: Tomáš Broukal, Milan Mimra, Pavel Kyzlink, Luboš Kúdela, Jakub Kozák a Jiří Vomlel. ZDRŽELI SE: Eva Mlchová a Zbyněk Žvejkal.
  • Byl schválen dodatek ke smlouvě s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace na rekonstrukce místních komunikací
    • (změna termínů dokončení stavebních prací a termínů pro předložení vyúčtování).
  • Byla schválena Plánovací smlouva mezi obcí Světice a investorem pí. Košťálovou ohledně budoucí výstavby IS a RD v lokalitě pod Mateřskou školou Světice
  • Zastupitelstvo souhlasilo s podáním dotační žádosti pro projekt "ZŠ Světice - II. stupeň" ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst (zkráceně SFROM)
  • Tomáš Sýkora informoval zastupitele o nebezpečnosti laserových ukazovátek, jejichž parametry často navzdory tvrzení výrobců přesahují bezpečné limity a zásah oka takovým laseren může vést ke ztrátě zraku. Obecní úřad ověří možnost ošetřit tuto věc obecní vyhláškou.