25. zasedání zastupitelstva, 14. dubna 2014

V pondělí 14. dubna 2014 od 19:00 se v malém sále kulturního domu uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce Světice.

Na programu byly následující body:

  1. Schválení smlouvy o partnerství a spolupráci s obcí Struhařov umožňující bezplatné využití nově zřízené kompostárny u Struhařova obyvatelům Světic. Bližší informace o kompostárně lze naléz na webu obce Struhařov. Obec má rezervované množství 20 t ručně, za které uhradí 10.000 Kč.
  2. Schválení dodatku č. 1 zřizovací listiny Základní školy Světice, příspěvkové organizace Základní škola Světice, kterým se mění adresa zřizovatele Obec Světice. Usnesení zastupitelstva i znění dodatku naleznete v přílohách.
  3. Schválení rozpočtového opatření číslo 3. Text rozpočtového opatření naleznete v příloze.

Odloženo bylo schválení účetní závěrky Mateřské školy Světice za rok 2013, protože někteří zastupitelé nedostali text před jednáním. Účetní závěrka bude projednána na příštím zasedání.