17. Případ MUDr. Ratha přišel Střední Čechy pěkně draho

Dne 4.července 2012 rozhodovala vláda ČR o přesunu finančních prostředků z problematického programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky značnému úsilí několika zástupců obcí z okolí Prahy se v dokumentu, který vláda projednávala, objevil návrh na přesun 345 miliónu Kč na řešení krizové situace s nedostatkem míst v základních školách v okresech Praha - východ a Praha - západ. V těchto okresech totiž v příštích několika letech hrozí kolaps základního školství. Prostředky určené pro rozšíření základních škol měly být distribuovány prostřednictví Regionálního operačního programu Střední Čechy. V souvislosti s vyšetřováním MUDr. Davida Ratha však Vedení úřadu vlády ČR zpochybnilo tento návrh s odkazem na podezření, že v tomto programu docházelo k manipulaci veřejných zakázek. To nakonec vedlo vládu k tomu, že přesun prostředků zamítla, aniž by se zabývala jakýmkoliv jiným způsobem řešení nedostatku míst ve školách.

V této souvislosti se nabízí otázka, zda-li by místo různých dotačních programů, které již svojí podstatou vybízejí k manipulaci a korupci, nebylo jednodušší a spravedlivější finanční prostředky rozdělit přímo obcím. Každá obec přece sama nejlépe ví, zda-li je pro ni důležitější rekonstrukce Kulturního domu nebo spíše potřebuje prostředky na řešení nedostatku míst ve školkách a školách.