2. zasedání zastupitelstva 6. 12. 2018

Ve čtvrtek 6. prosince se v 19:00 v malém sále kulturního domu uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

  • Schválení plánovací smlouvy mezi obcí Světice a spolkem NAVIS týkající se výstavby soukromé základní školy Navis a související infrastruktury – vodovod, asfaltová komunikace a chodník v ulici Dlouhá a multifunkční hřiště. Návrh smlouvy je přiložen níže.

  • Schválení bezúplatného převodu pozemků KSÚS – Středočeský kraj na obec (pozemky pod chodníky). Seznam je přiložen níže.

  • Smlouva s Magic Hill s.r.o. o pronájmu prostor školní kuchyně v nově realizovaném objektu školní jídelny u hřiště.

  • Schválení záměru podání Žádosti o dotaci vyhlášenou z programu Středočeského kraje, Fond obnovy venkova – Obec Světice – oprava komunikace K Panskému poli, schválení podání výzvy na Veřejnou zakázku „Obec Světice – oprava komunikace K Panskému poli“ a schválení návrhu smlouvy o realizaci.

OBEC 181130-Plánovací smlouva znění FINAL 5_12_2018.pdf
OBEC 7_17_24_Příloha_hřiště FINAL 5_12_2018.pdf
seznam-pozemku.pdf