30. zasedání zastupitelstva,
27. 6. 2022

V pondělí 27. 6. 2022 se od 19:00 v malém sále kulturního domu uskuteční zasedání zastupitelstva obce Světice.
Na programu jsou následující body:

 1. Závěrečný účet a účetní závěrka obce Světice za rok 2021. Pro detailní náhled na Rozpočet obce za rok doporučujeme aplikaci Monitor financí

 2. Úvěrová smlouva ve výši 12 mil. Kč do roku 2037 na financování vlastních zdrojů projektů :
  a) Multifunkční hřiště,
  b) Komunikace ul. Sportovní a U Hřiště a
  c) Komunikace pro pěší - větev K Dálnici
  a krátkodobá úvěrová smlouva na předfinancování dotace Komunikace pro pěší - větev K Dálnici ve výši 1.404.551 Kč.

 3. Rozpočtové opatření č. 3

 4. Žádost o bezúplatný převod části pozemku od Krajské správy a údržby silnic

 5. Zadání zpracování obecně závazné vyhlášky pro nakládání s pitnou vodou v obci Světice

 6. Dodatek č. 2 k veřejno-právní smlouvě s městem Říčany a příprava výběrového řízení na dodavatele úsekového měření v obci Světice

 7. Veřejná zakázka malého rozsahu „Světice – komunikace ulice Sportovní a U Hřiště“

 8. Výběrové řízení pro servisní smlouvu na údržbu vodovodu a kanalizace

 9. Výběrové řízení pro servisní smlouvu na provozování a údržbu veřejného osvětlení v obci Světice

 10. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Světice na volební období 2022–2026

 11. Přijetí dotace pro Základní školu Světice na akci „Primární prevence ve Světicích 2022“ podpořené ze Středočeského fondu prevence 2022

 12. Přijetí dotace z Programu rozvoje venkova – „Chromebooky pro pedagogy“ ze ZŠ Světice;

 13. Přijetí dotace z Programu rozvoje venkova – „Obec Světice – parkové úpravy“ na parcelní čísla 379/1 a 379/2 (u telefonní ústředny)