26. zasedání zastupitelstva,
20. 12. 2021

V pondělí 20. prosince 2021 od 19:00 se v malém sále kulturního domu uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

 • Přijetí dotace na opravu druhého pruhu krajských silnic dotčených výstavbou vodovodu v obci ve výši 3 706 200,- Kč.

 • Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se Středočeským krajem. Podle nových pravidel má obec Světice přispět v roce 2022 následující částky na provoz těchto linek:
  - na autobusovou linku 469 částkou 45 446 Kč,
  - na
  autobusovou linku 494 částkou 0 Kč a
  - na vlaky linky S9 částkou 176 589 Kč.

 • Obecně závazná vyhláška obce Světice č. 5/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství, viz odkaz. Právní výklad Ministerstva vnitra ČR k otázkám systému odpadového hospodářství obce lze nalézt na tomto odkazu.

 • Obecně závazná vyhláška obce Světice č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, viz odkaz. Vysvětlení nového systému poplatků za odkládání komunálního odpadu a jeho různých alternativ lze nalézt na tomto odkazu.

 • Rozpočet obce na rok 2022, zde je odkaz na návrh rozpočtu a odkaz na vysvětlující text.

 • Střednědobý rozpočtový výhled rozpočtu obce Světice na období 2022-2024, zde je odkaz na návrh rozpočtového výhledu.

 • Převzetí vodovodního a kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 470/14, 473/10, 428/1 a 428/2 v k.ú. Světice u Říčan do vlastnictví obce a zřízení věcného břemene. Viz odkaz na situační nákres.

Vladimír Renčín