16. zasedání zastupitelstva, 21.9.2020

V pondělí 21. září 2020 od 19:00 se ve školní jídelně ZŠ Světice uskuteční zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

  • Přijetí dotace z z infrastrukturního fondu Středočeského kraje – pro rok 2020 na zkapacitnění vodovodního řadu v obci Světice ve výši 1.196.733,- Kč a pověření starosty podpisem smlouvy s poskytovatelem dotace.

  • Přijetí dotace ze Středočeského kraje – z fondu rozvoje a obnovy venkova pro rok 2020 ve výši 1.173.000,- Kč na již provedenou rekonstrukci místní komunikace v ulici K Panskému poli a pověření starosty podpisem smlouvy s poskytovatelem dotace.

  • Schválení záměru odkupu pozemků v ulici Na Skalce z důvodu uložení obecní infrastruktury a vybudování širší komunikace vedoucí k obecnímu vodojemu.

  • Souhlas se zahájením stavebních prací a přijetí dotace od dotačních poskytovatelů (MF ČR ve výši 41 mil. Kč a Středočeský kraj ve výši 10 mil. Kč) na projekt ZŠ Světice IV. Etapa – Sportovní hala a pověření starosty podpisem smlouvy s poskytovateli dotací.

  • Doplnění rozpočtového opatření č. 4-2020 – vícepráce u akce Cyklostezky „Do Prahy na Kole“.