18. zasedání zastupitelstva, 18. února 2013

Program:

  • zpráva o plnění rozpočtu za rok 2012, předložil předseda fiančního výboru obce Pavel Kyzlink. Finální plnění rozpočtu naleznete v příloze.
  • schválení nových cen vodného ve výši 39,13 Kč/m3 bez DPH
    • a stočného pro rok 2013 ve výši 36,52 Kč/m3 bez DPH
  • schválenní směnné smlouvy pozemků s manžely Hrabcovými poblíž autobusové zastávky ve směru na Říčany
  • schválení rozpočtového opatření č. 1/2013. Naleznete v příloze.
  • prezentace Pavla Kyzlinka jako reakce na výzvu Evy Mlchové a Pavla Nováka vloženou do schránek obyvatel obce.
    • V příloze naleznete jak výše zmíněnou výzvu, tak reakci zastupitelstva obce (ve verzi drobně redakčně upravené Klárou Rudolfovou a Jiřím Vomlelem)
  • Vystoupení nespokojených občanů Světic a pokusy zastupitelů na ně reagovat.