37. Na pomoc obci Žalhostice

Obec Světice se rozhodla popdpořit finanční sbírkou vyplavenou obec Žalhostice nedaleko Litoměřic. Tato obec byla povodní velmi postižena.

Své finanční příspěvky můžete zasílat přímo na účet obce Žalhostice - č.účtu 2623471/0100 VS 662013 nebo složit v hotovosti v pokladně obecního úřadu Světice.