65. Vikingové ve Světicích, 1. dubna 2017

Dne 1. dubna léta Páně 2017 vybraly si naši obec dvě družiny kmene Vikingů ke svedení rozhodující bitvy, která měla rozhodnout ve prospěch jedné, či druhé znesvářené skupiny, a vyřešit tak letité spory. Bitva byla lítá, bojovníci neúprosní a nikoho nešetříc rozhodli, že poražení budou potupně donuceni zaplatit posléze celou útratu v hostinci, který vítězové vyberou. Bitva trvala bezmála hodinu, a kromě pošlapané louky a potrhaných oděvů větší škoda nevznikla.

Milan Simon

Více fotografií naleznete zde.