27. zasedání zastupitelstva, 28. 2. 2022

V pondělí 28. 2. 2022 se od 19:00 v malém sále kulturního domu uskuteční zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

  • smlouva o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce pro vedení nízkého napětí na pozemcích 469/3 a 469/4 v k.ú. Světice

  • plánovací smlouva Obce Světice s Farmou Valety, s.r.o. na výstavbu obytného souboru na parcele č. 477 v k.ú. Světice

  • darovací smlouvy na vodovodní řad, splaškovou i dešťovou kanalizaci a účelovou komunikaci na pozemcích č. parc. 470/14 a 476/2 v k.ú. Světice

  • účetní závěrka ZŠ Světice za rok 2021

  • účetní závěrka MŠ Světice za rok 2021

  • žádost o dotaci z infrastrukturního fondu Středočeského Kraje na výstavbu vodovodu v obci Světice