20. zasedání zastupitelstva, 26. 4. 2021

V pondělí 26. dubna 2021 se od 19:00 uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice. Zasedání proběhne formou videokonference, kterou bude možné sledovat na YouTube na této adrese. Do chatu je možné vkládat dotazy, na které zastupitelé po skončení oficiálního programu zasedání odpoví. Na programu jsou následující body:

  • Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací - obec bude každoročně odvádět do fondu pro obnovu vodovodu a kanalizace cca 3 mil. Kč ze svého rozpočtu.

  • Vodné a stočné od dubna 2021- v souvislosti se zvýšením nákupních cen vody a odvody do fondu pro obnovu vodovodu a kanalizace je navržena nová cena vodného 57 Kč/m3 a stočného 54 Kč/m3.

  • Kupní smlouva na koupi pozemků u vodojemu od soukromých vlastníků - koupě pozemku p. č. 481/13 v celkové ceně 161 850 Kč a pozemků p.č. 481/14 a 481/15 v celkové ceně 352 950 Kč.

  • Kupní smlouva na koupi pozemků od obce Strančice - koupě pozemků p.č. 268/2 v k.ú. Otice u Svojšovic, p.č. 1191, 1197, 1227 a 1228 v k.ú. Světice u Říčan v celkové ceně 675 600 Kč.

  • Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci sportovní haly - nová cena po navýšení bude činit 55 095 605,39 Kč + DPH.

  • Vyjádření k projektové dokumentaci elektrické přípojky v ulici Sportovní a schválení smlouvy o smlouvě budoucí pro zřízení věcného břemene pro tuto přípojku.

  • Poplatek za zhodnocení pozemku možností napojení na vodovod a kanalizaci - změna maximální možné výše poplatku (zastropování poplatků) v případě připojení na vodovod maximálně 30 000 Kč a v případě připojení na kanalizaci maximálně 80 000 Kč.