20. (mimořádné) zasedání zastupitelstva, 6. května 2013

V pondělí 6. 5. 2013 se od 19:00 v malém sále kulturního domu uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu by měly být následující body:

 • Nové projednání souhlasu se
  • - zařazením obce do územní působnosti MAS Říčansko o.p.s. na období 2014-2020 a
  • - s účelově vázaným finančním příspěvkem 24 000,- Kč (2 000,- Kč měsíčně) na pořízení ISRÚ a certifikaci MAS Říčansko pro možnost čerpání dotací v období 2014-2020.
 • Pověření starosty dojednat navýšení půjčky od České spořitelny o 1,1 mil. Kč na zvýšené náklady již dokončené rekonstrukce kulturního domu. Celkové náklady na rekonstrukci kulturního domu nakonec celkem činily 14,4 mil. Kč, z toho 9,5 mil. bylo hrazeno z dotace z FROMu, 4,9 mil. Kč musí obec uhradit z vlastních zdrojů (původní projekt byl na 10 mil. Kč celkem).
 • Požadavek zastupitelů na omezení provozních nákladů na modernizovanou čistírnu odpadních vod (ČOV). Dle vyjádření projektanta ČOV výše úhrady provozovateli ČOV výrazně přesahuje částku, která odpovídá potřebné pracovní činnosti v modernizované ČOV. Výpověď smlouvy stávajícímu provozovateli.
 • Schválení rozpočtového opatření č. 5, které reaguje na:
  • - zvýšené náklady na rekonstrukci KD formou úspor v rozpočtu a hledáním dodatečných zdrojů
  • - potřebu úhrady vodovodu a kanalizace vybudované v ulici Obloukové z prostředků, které složily majitelé parcel v této lokalitě jako připojovací poplatky.