17. (mimořádné) zasedání zastupitelstva, 28. ledna 2013

Mimořádné zasedání mělo naprogramu jediný bod a to schválení dodatku smlouvy s firmou BDS Benešov, která realizuje rekonstrukci Kulturního domu. Schválení dodatku smlouvy, který upravuje termíny realizace a cenu díla, bylo podmínkou České spořitelny pro čerpání již schváleného úvěru.