13. zasedání zastupitelstva,

6. 4. 2020

V pondělí 6. dubna se od 19:00 uskuteční zasedání zastupitelstva obce Světice. Z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu a v souvislosti s přijatými krizovými opatřeními se zasedání nemůže uskutečnit tradičním způsobem. Dle krizového opatření platí, že zasedání musí probíhat prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase, ale bez jejich osobní přítomnosti. Zasedání tedy proběhne jako videokonference, která bude živě přenášena na YouTube. Zde zároveň bude celý přenos trvale uložen a kdykoliv později veřejně dostupný. Vysílání ze zastupitelstva obce bude v pondělí od 19:00 dostupné na této adrese: https://www.youtube.com/watch?v=Ken8Uu-0Z_Q

Na programu jsou dva body související s realizací cyklostezky Kolovraty-Říčany-Světice-Všestary-Mnichovice, které nesnesou odkladu z důvodů závazku zadavatelů vůči dodavateli, stavební formě OHL ŽS, a.s.

  • Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je změna předmětu plnění, která spočívá ve stanovení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla. Ve Světicích došlo ke dvou změnám a to je menší posun trasy mezi autobusovou zastávkou a požární nádrží, který cenu díla nezvyšuje a k nově navrženému odpočinkovému místu u mostku přes potok, které navyšuje cenu o 33,336 Kč. Viz přiložené PDF soubory.

  • Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je změna předmětu plnění spolu s nezbytnou úpravou termínu dokončení vyplývající ze změny předmětu plnění a rovněž úprava postupu předávaní dokončených částí díla. Tento dodatek se týká úseku v Mnichovicích, kde z důvodu komplikované geologické a hydrologické situaci podloží v místě založení opěrné zdi muselo dojít k úpravám projektu. Nový termín dokončení celé cyklostezky je 30. 6. 2020. Dodatel č. 6 je také v příloze.


SOD_646-2018_Dodatek č.5_Cyklostezka_OHL_fin.pdf
ZL 02.4 - část 2 - etapa II.c, III.pdf
SOD_646-2018_Dodatek č.6_Cyklostezka_OHL_fin.pdf