23. zasedání zastupitelstva, 16. prosince 2013

V pondělí 16. prosince 2013 od 19:00 se v malém sále kulturního domu uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce Světice.

Na programu byly následující body:

  • Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu na elektrické vedení a zařízení na pozemcích obce, kat. číslo 312/47, 312/49 a 312/50 (ulice Slepá). Smlouvy i materiály týkající se výstavby nového elektrického vedení naleznete v přílohách.
  • Schválení rozpočtového opatření č. 15 pro rok 2013. Rozpočtové opatření naleznete v příloze.
  • Schválení rozpočtu obce na rok 2014. Schválený rozpočet naleznete v příloze.
  • Schválení smlouvy o půjčce od obyvatel na výstavbu kanalizace v ulici Pomezní. Schválení připojovacího poplatku pro případné dodatečné připojení k této větvi kanalizace ve výši 100 tisíc Kč.