21. zasedání zastupitelstva, 31. 5. 2021

V pondělí 31. května 2021 se od 19:00 uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva obce Světice. Zasedání proběhne formou videokonference, kterou bude možné sledovat na YouTube na této adrese.
Na programu je schválení přijetí dotace na
rozšíření vodovodu v obci Světice ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Tato akce již probíhá a starosta obce svolává mimořádné zasedání, aby bylo možné provádět úhrady dodavatelům z této dotace. Výše dotace činí 22,6 mil. Kč. Základ pro stanovení podpory odpovídá způsobilým výdajům stanoveným Fondem dle žádosti a činí 35,5 mil. Kč. Podpora tak činní cca 64%.