21. zasedání zastupitelstva, 17. června 2013

V pondělí 17. června 2013 se v malém sále kulturního domu uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice.

Na programu bylo:

  • Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012. Detailní plnění rozpočtu v roce 2012 naleznete v příloze.
  • Navýšení maximálního počtu dětí v Mateřské škole Světice na 26.
  • Zamítnutí směny pozemků obce p.č. 376/2, 15, 16 za veřejnou komunikaci v soukromém vlastnictví. Na pozemku obce se nachází studna, která bude v brzké době opět využívána jako jeden ze zdrojů pitné vody pro obec. Navrhovatelkám byl nabídnut odkup komunikace v jejich vlastnictví.
  • Byla schválena Obecně závazná vyhláška obce Světice č. 1/2013, kterou se stanoví část společných školských obvodů základních škol. Vyhlášku naleznete v příloze.
  • Odpověď starosty a zastupitelů na otevřené dopisy Mgr. Evy Mlchové a Pavla Nováka.
  • Diskuze s obyvateli o různých problémech v obci.