6. zasedání zastupitelstva,

17. 6. 2019

V pondělí 17. června 2019 se od 19:00 uskuteční v malém sále kulturního domu veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

  • Závěrečný účet obce Světice za rok 2018, který je tvořený následujícími dokumenty:

1. Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018 (schváleno na minulém zasedání)

2. Finanční hospodaření obce a dodatek k příloze účetní závěrky

3. Výsledek hospodaření

4. Závěrky příspěvkových organizací MŠ a ZŠ (schváleny na minulých zasedáních)

5. Finanční vypořádání účelových dotací za rok 2018

6. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Světice ke dni 31.12.2018. Zprávu auditora naleznete v PDF souboru níže.

  • Navýšení výše členského příspěvku do sdružení obcí Ladova Kraje z 25 Kč na 35 Kč na obyvatele.

  • Navýšení výše poplatku Obce Světice za projednání přestupku Městem Říčany. Cena za projednaný přestupek má od 1. 1. 2020 činit 4.000 Kč a cena za vyhotovený posudek má činit 91 Kč.

  • Otevření provozního úvěru obce Světice typu kontokorent. Nabídnuté podmínky jsou: úroková sazba 1M PRIBOR + 1,00% p.a. (z čerpané částky úvěru), závazková odměna 0,5% p.a. (z nečerpané částky úvěru) a měsíční poplatky za vedení úvěrového účtu 300 Kč.

  • Zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací — IV. etapa ZŠ Světice — sportovní hala a pověření starosty obce podpisem smlouvy s vítezným dodavatelem.

  • Zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací — V. etapa ZŠ Světice — rozšírení výukových kapacit ZŠ Světice a pověření starosty obce podpisem smlouvy s vítezným dodavatelem.

Zpráva Světice.pdf