07. zasedání zastupitelstva, 29. srpna 2011

V pondělí 29. srpna se od 19:00 uskutečnilo v zasedací místnosti obecního úřadu zasedání zastupitelstva obce Světice.

Na programu bylo několik bodů souvisejících s připravovanou výstavbou kanalizace a vodovodu v ulici Zálesí a v části ulice K trati. Obyvatelé z této oblasti poskytnou obci bezúročnou půjčku, za kterou bude kanalizace postavena. Obec bude půjčku splácet vodným a stočným. K tomu byla schválena:

  • Dohoda o poskytnutí bezúročných půjček podle Občanského zákoníku
  • za účelem financování výstavby splaškové kanalizace v ulici Zálesí,
  • Smlouva o výstavbě kanalizace a vodovodu s firmou pana Vlasáka,
  • Připojovací poplateku pro pozdější připojení k výše uvedené části kanalizace ve výši 83 tis. Kč v případě, kdy budoucí uživatel vlastní jímku
    • a 131 tisíc v případě, kdy jímku nevlastní.

Obec získala dotaci ve výši cca 4,8 mil. Kč na vybudování chodníků a přechodů se semaforem v ulici Hlavní a chodníků a přechodů v ulici K dálnici. Proběhlo již výběrové řízení ve kterém byla vybrána firma Stavo & Sachs Kukleny. Zastupitelstvo schválilo smlouvu s touto firmou. Termín dokončení je 30. 11. 2011.

Obec také získala dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje na rekonstrukci Společenského domu ve Světicích ve výši 9,5 mil. Kč. Zastupitelstvo přijalo usnesení, kterým tuto dotaci přijímá.

Zastupitelstvo vyslovilo souhlas se smlouvou o věcném břemenu na přípojku vodovodu přes obecní pozemek pro RD na pozemku 374/131.