19. zasedání zastupitelstva, 15. dubna 2013

V pondělí 15. dubna 2013 se od 19:00 uskutečnilo ve velkém sále kulturního domu zasedání zastupitelstva obce Světice.

Na programu bylo:

 • vystoupení ředitelky MAS Říčansko Pavlíny Filkové
  • na téma činnosti MAS Říčansko a další rozvoj našeho regionu
 • zařazení obce do přípravy a tvorby Integrované strategie rozvoje území MAS Říčansko
  • a finanční příspěvek na pořízení Integrované strategie rozvoje území MAS Říčansko 9 (text návrhů usesení naleznete v příloze).
  • Zastupitelstvo nevyslovilo souhlas se zařazením obce do Integrované strategie rozvoje území MAS Říčansko. 4 zastupitelé hlasovali pro, 3 proti - pro přijetí každého usnesení je ale třeba nadpoloviční většiny všech zastupitelů (tedy 5 hlasů z 9), takže usnesení nebylo přijato.
 • rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4
  • (texty opatření naleznete v přílohách). Rozpočtová opatření byla přijata, 7 hlasů pro, nikdo proti.
 • bezúplatné nabytí 10/16 parcely číslo 498/13
  • o výměře 228 m2 (část ulice K panskému poli). Byl vysloven souhlas s bezúplatným nabytím od státu.
 • projednání návrhu na vyhlášení výběrového řízení - elektronické aukce
  • na dodavatele elektřiny pro obecní úřad. Návrh na aukci nebyl schválen. Poplatek za aukci by v podstatě padl na předpokládané úspory. V úvahu připadá aukce, ke které by se mohli připojit i obyvatelé obce.
 • schválení převodu zůstatku v hospodaření mateřské školky
  • vytvořeného v uplynulých letech do rezervního fondu. 7 hlasů pro.