1. ustavující zasedání zastupitelstva a řádné zasedání, 17. 10. 2022

V pondělí 17. 10. 2022 v 19:00 se v malém sále kulturního domu uskuteční ustavující zasedání zastupitelstva obce Světice, na kterém bude zvoleno nové vedení obce. Na programu bude:

  • volba starosty,

  • volba místostarosty,

  • volba předsedy a členů finančního výboru,

  • volba předsedy a členů kontrolního výboru,

  • volba předsedy a členů stavební komise a

  • rozhodnutí o odměnách členů zastupitelstva.

Bezprostředně po ustavujícím zasedání bude následovat první řádné zasedání. Na programu jsou následující body:

  • Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – kabelové vedení nízkého napětí - ČEZ Distribuce a stanovisko k projektu IV-12-6030319, Světice KÚ Říčany, U Srnčího paloučku, E319

  • Přijetí dotace na akci „Projektová dokumentace pro rozšíření ČOV Světice“ z rozpočtu Středočeského kraje;

  • Darovací smlouvy na pozemky č. 383/34 a pozemky p. č. 383/3 a převod pozemků na obec Světice;

  • Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného – služebnosti ke stavbě v ulici Ke Školce , č. parcely 322/30