13. zasedání zastupitelstva, 18. června 2012

  • Oznámení o rezignaci člena zastupitelstva
  • Složení slibu zastupitele prvním náhradníkem za volební stranu ODS
  • Povolení výjimky pro počet zapsaných dětí do MŠ
  • Schválení podmínek přistoupení obce Tehovec do Svazku obcí Regionu Jih (sdružení obcí vlastnící hlavní vodovodní přivaděče)
  • Pověření starosty k uzavření smlouvy na zhotovení digitalizovaného územního plánu obce
  • Souhlas se směnou a prodejem části obecního pozemku nedaleko železničního přejezdu v ulici U hřiště
  • Schválení závěrečného účtu obce za rok 2011 (včetně výsledků auditu hospodaření obce Světice za rok 2011).