27. zasedání zastupitelstva, 24. Září 2018

V pondělí 24. září 2018 se od 19:00 uskuteční v malém sále kulturního domu veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

  1. Plánovací smlouva se spolkem NAVIS – soukromá základní škola NAVIS.
  2. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-6012583/002 pro AZ Elektrostav, a.s.
  3. Přijetí dotace projekt „Pořízení decentrální vzduchotechniky do ZŠ I. stupeň“.
  4. Informace o Územní studii veřejného prostranství.