4. zasedání zastupitelstva, 18. 2. 2019

V pondělí 18. února 2019 se od 19:00 uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Světice. Na programu jsou následující body:

  • Smlouva na odkup prodejny a okolního pozemku (text smlouvy je v přílohách)

  • Úvěr na odkup prodejny a okolního pozemku. Projednání nabídky úvěru od České spořitelny, a.s. v celkové výši 10,816 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou vevýši 2,42% p.a. ve dvou variantách splatnosti - do 15.12.2025 nebo 15.12.2028 (měsíční splátky úvěru ve výši cca 150 tis. Kč, resp. 100 tis. Kč)

  • Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro projekt „Cyklostezka Do Prahy na kole úsek Mnichovice - Kolovraty“. Tento dodatek především mění cenu díla o vícepráce (VCP) a méněpráce (MCP). Úsek na katastru obce Světice je označen jako část 2, etapa III a dochází zde k redukci nákladů o cca 2,2 mil. Kč. Viz tabulku v přílohách.

  • Výběrové řízení na „Rekonstrukci místní komunikace ulice K Panskému poli“. Pro realizaci byla ve výběrovém řízení vybrána firma FK Bau s nabídkovou cenou 2.154.751,- Kč. Viz Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v přílohách.

  • Projekt „ZŠ Světice IV. etapa – Sportovní hala“. Bližší informace o projektu najdete na našem webu, na webu obce a v obecním zpravodaji.

  • Navýšení ceny vodného a stočného o 2 Kč/m3 z důvodu zdražení vody kupované od Regionu Jih.

  • Žádost o dotaci na školní zahradu u 1. stupně ZŠ Světice z rozpočtu Středočeského kraje na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Přílohy


Kupní smlouva Machota.pdf
ceny-cyklostezky-po-redukci.pdf
rozhodnuti-o-vyberu-dodavatele.pdf