Stručná historie obce

 • 1455 Václav Štraus ze Světic získává od císaře Fridricha III erb: černý štít a na něm pštros žluté barvy, který drží v zobáku dýku.
 • 1480 Jan Knejzlík ze Světic, člen městské rady v Kutné Hoře a perkmistr dolu Stará Plimle dostává do opatrování jednu z postranních kaplí v chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře.
 • 1513 Světice se stávají součástí Černokosteleckého panství.
 • 1565 Podle soupisu poddanských usedlostí Černokosteleckého panství se ve Světicích nacházejí pouze dvě usedlosti. Hospodaří tu Bartoň Světickej a Mach Matěj a také se zde nachází dle tehdejší terminologie krčma vejsadní. Grunty se nazývají Vávrovský a Rousovský.
 • 1635 V důsledku útrap třicetileté války Světice přestávají být obývány. Z historických pramenů je patrné pouze to, že ve vsi sedm desetiletí nikdo nesel a nikdo nesklízel, neboť oba grunty byly "zarostlé rozdílným dřívím" a hospodářů nebylo.
 • 1704 Světice jsou prokazatelně znovu obydleny. Podle matriky pokřtěných mnichovické fary zde byl 17. února 1704 pokřtěn Matěj, syn Josefa Zwiedinka a jeho manželky Kateřiny. U kolonky "odkud" vyplnil mnichovický farář "ze Swieticz".
 • 1713 Na Vávrovském gruntě hospodaří Jiřík Vodička a na Rousovském gruntě Lukáš Kubů. Vyplývá to z Tereziánského katastru.
 • 1723 Vávrovský grunt vyhořel.
 • 1726 Rousovský grunt vyhořel.
 • 1730 Vznikají nová hospodářství oddělením od původních dvou gruntů
 • 1757 První číslování domů ve Světicích, číslo 1 připadá Rousovskému gruntu, nejvyšší číslo bylo číslo 6. Toto číslování platí ve Světicích dodnes.
 • 1829 Světice mají 74 obyvatel, kteří žijí ve 14 domech. Je zde šest sedláků, sedm domkářů a obecní pastouška.
 • 1910 Světice mají 262 obyvatel, kteří žijí v 50 domech.
 • 1929 Ředitelství státních drah povolilo na trati Č. Velenice - Praha vybudovat zastávku dráhy nazvanou Světice.
 • 2020 Světice mají 1245 obyvatel a 441 budov s číslem popisným.