Kandidáti pro obecní volby 2014

Jiří Vomlel

V naší malé obci placení zaměstnanci obecního úřadu na všechno nestačí, a tak mnoho obecních věcí řeší zastupitelé a další spoluobčané zdarma a ve svém volném čase. S takovými lidmi byla radost čtyři roky spolupracovat a najdete je i na naší kandidátce.


https://sites.google.com/a/nezavisliprosvetice.cz/nezavisli-pro-svetice/home/kandidati-pro-obecni-volby-2014/Jirka_bw.jpg?attredirects=0

Jakub Kozák

Budu hájit zájmy obyvatel obce před zájmy developerů. Nepřipustím výstavbu bytových domů a změnu zeleně na stavební pozemky. Podporuji zachování vesnického rázu obce


Karel Řezba

Nebyli jsme a ani nechceme být destruktivní opozicí. Vždy jsme se snažili o rozumný kompromis v zájmu obce. Jsme nezávislí. Nemusíme se zalíbit žádnému sekretariátu celostátní politické strany ani nikomu jinému. Zodpovídáme se jen vám, svým sousedům.


Leszek Lipka

Stejně jako v posledních čtyřech letech, budeme usilovat o efektivní využití dotačních programů tak, aby byly únosné pro obecní rozpočet. Chceme především dokončit dostavbu školy, rekonstrukci komunikací a vodovodu.


Dana Hájková

Velmi jsem uvítala, když se před čtyřmi lety ve Světicích objevilo nové sdružení se zajímavým volebním programem a snahou aktivně se zapojit do řízení obce. Ač Nezávislí pro Světice tvořili v zastupitelstvu menšinu, dokázali nasměrovat řízení obce k větší profesionalitě, mnohé zlepšit a dění zde oživit. Světice se podařilo probudit a obec získala novou dynamiku. Nenechme je tedy v novém volebním období zase usnout.


Pavel Koběrský

Chci přátelskou obec, která sousedům umožní klidně žít jejich vlastní životy a zbytečně je neobtěžuje. Obec, která se svěřenými prostředky hospodaří rozumně a spravedlivě. Obec, která své občany informuje a vysvětluje svá rozhodnutí.


Petr Jarkovský

Budeme pracovat na zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, dobudování školy a obnově zničených silnic. Prioritou je také vznik nových veřejných prostranství a odpočinkových zón ve Světicích.


Lukáš Kořínek

Chci podpořit ty, co rozumně uvažují a realizují smysluplné věci. Nechci, aby rozhodovali ti, kdo jen lacině kritizují a slibují nesplnitelné. Podporuji dostavbu ZŠ a respekt k územnímu plánu.


Luboš Kydlíček

Pojďte s námi dále rozvíjet naší obec a vytvářet kvalitní prostředí pro společné soužití nás i našich dětí. Nenechme zničit to, co se za poslední čtyři roky s velkým úsilím podařilo realizovat a nastartovat. Nenechme o osudu obce rozhodovat ty, kteří překrucují fakta.