Nemůžeme dál nečinně přihlížet

Vážení spoluobčané,

každá strana nebo sdružení má právo oslovit občany svými názory a svým programem. Přitom by ale neměla sdělovat polopravdy, lži, nebo šířit poplašné zprávy. Nechtěli jsme původně reagovat na volební kampaň jiných stran. V letácích ČSSD je ale spousta chyb a zavádějících informací. Chtěli bychom vás upozornit alespoň na některé z nich. Nenechte se zmást údaji vytrženými ze souvislostí.

Daň z nemovitosti je v Říčanech vyšší než ve Světicích

Pro výpočet daně se nepoužívá pouze místní koeficient, ale také koeficient podle velikosti obce. Takže mnoho obcí a měst má vyšší daň z nemovitosti než Světice. Pro příklad není třeba chodit daleko. Říčany sice mají místní koeficient 3, ale násobí se 2, což dává 6. Zatímco u Světic se místní koeficient 4 násobí 1.4, což dává 5.6 a je tedy menší než 6.

Dobrý hospodář si může vzít úvěr, když má na splácení

Úvěry ve výši 8.5 mil. a 3 mil. Kč byly použity na spoluúčast obce v získaných dotacích. Bez nich by nebylo možné rozšíření čistírny odpadních vod, rekonstrukce kulturního domu, chodníky, ani přístavba MŠ. Dobrý hospodář si může vzít úvěr, díky kterému navýší svůj majetek, když ví, že bude mít na jeho splácení. Tak se to děje např. u hypoték na bydlení. Česká spořitelna úvěry obci poskytla, protože ví, že obec je schopna úvěry splácet.

Daň z nemovitosti není pro splácení úvěrů klíčová

Není pravda, že pro splácení úvěru je podstatná daň z nemovitostí. Hlavní příjmem obce je DPH a další daně, které vybírá stát a rozděluje obcím podle počtu obyvatel, ale například také podle počtu dětí ve školce a škole v dané obci. V posledních letech díky daňové reformě dostávají malé obce od státu výrazně více než dříve.

Vodné je nižší než by odpovídalo nákladům

Vodné a stočné by se správně mělo odvíjet od nákladů na provozování vodovodu a kanalizace. Ale např. ještě v roce 2012 obec na vodovod vynaložila 2.6 miliónů Kč a na vodném vybrala 1 milión. Toto je neúnosné a proto bylo třeba začít pracovat na nápravě. Díky nedávno provedeným změnám se situace zlepšuje, ale stále není dosažena rovnováha. Nízká cena za vodu by jistě vypadala lákavě, ale dobrý hospodář nejedná populisticky. U provozování kanalizace se obec díky rozšíření čističky letos nejspíš poprvé dostane do rovnováhy mezi příjmy a výdaji.

Majetek obce za 4 roky vzrostl o více jak 50 miliónů korun

Je značně zavádějící hodnotit hospodaření obce jen pomocí rozdílu mezi příjmy a výdaji a zcela pominout významný nárůst majetku obce. Díky získaným dotacím, obec v posledních letech výrazně zvýšila svůj majetek:

Vlastní škola je pro obec nejvýhodnějším řešením

Obec na provozu školy neprodělává a díky škole není provozování kulturního domu ztrátové. Investicí do rekonstrukce prostor v kulturním domě a realizací přístavby obec získá nové moderní prostory pro celý první stupeň základní školy. Prostory jsou výhradním majetkem obce. Vznikem školy v obci vznikají nová pracovní místa, z toho již nyní jsou dvě místa využita zaměstnanci s trvalým bydlištěm v naší obci. Výčet výhod malé školy v místě bydliště by byl dlouhý a tak ho zde vynecháme.

Sdružení kandidátů

Nezávislí pro Světice