Obnova polních cest a nové cyklostezky

Velkou výhodou Světic je, že těsně sousedí s Říčanským lesem, který nabízí výborné možnosti pro procházky i cyklistické vyjížďky. Přesto si myslím, že by bylo dobré obnovit některé zaniklé, nebo nevyužívané polní cesty, které by mohly sloužit, jak pro cyklisty, tak pro pěší procházky v okolí Světic. Při existenci kvalitní stezky můžeme doufat, že by někteří pro dojetí do Světic k vlaku použili místo auta kolo, čímž by mohla klesnout, jak dopravní zátěž v obci, tak nepříjemnosti způsobené parkujícími vozy. Jistěže změna návyků není snadná a může trvat dlouho, ale existují země, kde dojíždění na kole k vlaku je naprosto běžné (např. Holandsko, Dánsko).

1. Světice - Tehov

Je jistě škoda, že do nedalekého Tehova je nutné jít po docela frekventované silnici, když po druhé straně potoka by bylo možné jít po obecní cestě, která je částečně zřetelná a zpočátku i průhozí. Obec Tehov má již v územním plánu nakreslenou cestu z obce až k rybníku, takže by bylo dobré spojit síly a cesty propojit. Vznikla by zde pěkná procházková trasa k rybníku a dále do Tehova a i cyklisté vyjíždějící do lesů za Tehovem by nemuseli jet po silnici. Mikešova stezka by místo po silnici, také mohla vést tudy.

2. Světice - Všestary

Podobné je to s Všestary, které jsou od Světic vzdáleny 2 km. Silnice do Všestar je ještě rušnější než do Tehova a díky přehlednému úseku zde auta jezdí velkou rychlostí. I zde se nabízí možnost obnovit polní cestu, která dříve vedla přes pole ze Všestar do dnešní chatové osady Hustopeče (u silnice ze Světic do Strančic). Odtud je to již jen kousek k okraji Světic. Pozemky v úseku mezi catovou osadou a Světicemi jsou převážně ve vlastnictví obce Strančice, takže by mělo být možné na nich cestu vybudovat. Obyvatelé chatové osady by tak nemuseli chodit od vlaku chodit po silnici, což je zvláště za šera nebo ve tmě velmi nebezpečné. Realizace vyžaduje zájem především ze strany Všestar a Strančic. Je možné, že by tudy mohla vést připravovaná páteřní cyklostezka Říčany - Světice - Všestary - Mnichovice.

3. Světice - Říčany

Ze Světic do Říčan naštěstí není nutné jít nebo jet na kole po silnici, protože je možné využít lesní a polní cesty. Bohužel pro každodenní dojíždění, nebo pro rychlou návštěvu obchodu nebo úřadu na kole, tato trasa není ideální. Cesta v lese

je někdy bahnitá a trasa je také asi dvakrát delší než cesta po silnici. Proto již delší dobu existuje na straně Světic i Říčan zájem na vybudování přímé cesty přes pole. Varianty jsou dvě: buď od přejezdu v ulici U hřiště přes pole přímo směrem k říčanské ulici Do Lehovic nebo vlevo od říčanského potoka po rozhraní louky a pole. Tato cesta by se také mohla stát součástí páteřní cyklostezky Říčany - Světice - Všestary - Mnichovice.

4. Závěr

Máme aktivní zájem o obnovu polních cest v okolí Světic, protože si myslíme, že mohou sloužit jako nové vycházkové trasy a jejich realizace podpoří také pravidelnou cyklistickou dopravu. Aktivně se angažujeme v přípravě projektu páteřní cyklostezky Říčany - Světice - Všestary - Mnichovice, jejíž realizaci koordinuje Ladův kraj, kde již byly vyčleněny prostředky na předprojektovou přípravu. Světice sice mají malý katastr a většina cest by tedy byla na katastru sousedních obcí, přesto se snažíme hrát v projektu aktivní roli, protože jsme přesvědčeni o užitečnosti tohoto záměru jak pro Světice, tak i okolní obce.

Jiří Vomlel

zastupitel obce Světice v letech 2010-2014

kandidát sdružení „Nezávislí pro Světice“