Reakce na opoziční věstník č. 1/2015

Opoziční zastupitelé a občanské sdružení "Za lepší Světice" vydalo svůj informační věstník č. 1/2015.

Rádi bychom reagovali na nepřesnosti a zavádějící informace v něm uvedené.

Věstník je k dispozici ke stažení na konci našeho textu v sekci příloh.

Reagujeme v pořadí, ve kterém se nepřesnosti ve věstníku objevují:

 1. Pan Ing. Milan Mimra není mluvčím koalice. Na zastupitelstvu každý zastupitel mluví sám za sebe.
 2. Opoziční zastupitelé se až na vzácné výjimky neúčastní emailových diskuzí. Někteří to z principu odmítají. Nicméně, informace dostávají.
 3. Termín veřejného zasedání, které se konalo 15. června 2015, byl znám půl roku dopředu a byl zveřejněn jak na webu obce (na našem webu), tak v obecním zpravodaji.
 4. Obec opakovaně usiluje o získání prostředků na opravy obecních komunikací. V uplynulých dvou letech obec podala dvě žádosti o dotace na tento účel. Náklady na nový asfaltový povrch jsou tak vysoké, že bez dotací na ně obec nemá prostředky.
 5. Obec letos v srpnu provedla v sále kulturního domu akustické úpravy, které úspěšně potlačují odrazy zvuku. To umožní pořádání vesnických zábav i mnoha jiných sportovních a kulturních akcí.
 6. Obec Tehov v budově hasičské zbrojnice získá podíl, který bude odpovídat prostředkům, které do přestavby vloží. Nic víc a nic míň. Obec Světice bude mít po případném ukončení provozu školy přednostní právo odkupu podílu zpět.
 7. Zastupitelstvo nikdy neprojednávalo návrh na financování přestavby hasičárny na druhý stupeň školy pomocí úvěru. Naopak, vedení obce intenzivně připravuje podklady pro dotační žádost tak, aby stihlo podzimní termín, což bude nejspíš poslední možnost, jak získat prostředky z dotačního programu ministerstva financí "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst."
 8. Pokud chceme mít II. stupeň školy ve škol. roce 2018/19 tak je třeba počítat s tím, že výstavba a její příprava nějakou dobu trvá a nelze začít v roce 2018. Navíc nikdo nemůže zaručit, že se obci hned podaří získat dotace. Podobně to bylo i v případě I. stupně ZŠ Světice. Pouze díky tomu, že škola byla otevřena již v roce 2013, bylo možné v roce 2014 získat dotaci na její rozšíření, které se realizovalo v letošním roce.
 9. V projektu II. stupně školy se nepočítá s tím, že by na návsi vzniklo vetší množství parkovacích míst, pouze vyhláškou dané minimum. Naopak obec plánuje v této oblasti zřídit obytnou zónu neumožňující parkování mimo vyhrazená parkovací místa. Předpoklad je, že děti ze Světic budou do školy chodit pěšky nebo jezdit na kole. Děti z Tehova (hlavně z Hačálky) by po zřízení cyklostezky také mohly jezdit na kole, dále by měla být zřízena autobusová linka. Takže by počet rodičů vozících děti autem neměl být vysoký a bude jim umožněno na návsi pouze zastavit nikoliv trvale parkovat.
 10. Bohužel žádné dobrovolné hasiče s výjimkou pana Zbyňka Žvejkala obec Světice nemá. Takže když v lese u Světic hořelo bylo nám celkem k ničemu, že v obci máme velkou hasičskou zbrojnici.
 11. Pan Pavel Novák byl pověřen zjistit možnosti spolupráce s hasičský sborem obce Tehov, např. měl ověřit možnost využití hasičského vozu, který vlastní obec Světice. Bohužel do dnešního dne zastupitelstvo o žádném výsledku jednání neinformoval.
 12. Na knihovnu je pamatováno i v projektu II. stupně školy. Část fondu stávající knihovny určená především dětem by se mohla stát součástí školní knihovny v prostorách, kde budou i počítače, takže bude možné vhodně zkombinovat listování klasickou knihou a využití audiovizuálních nosičů a internetu.

Není těch nepřesností na dvou stranách příliš mnoho? Odpověď necháme na úsudku každého čtenáře.

Jiří Vomlel, Dana Hájková, Jakub Kozák, Petr Jarkovský

Nezávislí pro Světice