Náš volební program

Vážení spoluobčané, sousedé,

rádi bychom vám představili program, který budeme prosazovat v případě zvolení našich kandidátů do zastupitelstva obce Světice. Přestože jsme v minulém volebním období nezastávali funkce ve vedení obce, naši zastupitelé se podíleli na řadě dobrých věcí, které se zde za poslední čtyři roky podařily. Naše sdružení nechce získávat hlasy voličů populistickou kritikou, ale snažíme se vám nabídnout řešení pro další rozvoj naší obce.

Hospodaření obce

Dotační programy s nutnou spoluúčastí obce jsou prakticky jedinou možností, jak realizovat rozsáhlejší investiční akce. Úvěry s nízkým úrokem (aktuálně 1,75%) podporují rozvoj obce a nezatěžují ji vysokými splátkami. Odmítáme zcela nepodložené tvrzení, že obci hrozí zastavení nebo snad exekuce obecního majetku.

Profesionální vedení obce

Ve vedení obce chceme mít kvalifikované lidi, kteří se vyznají v zákonech, mají dobré organizační schopnosti a dovedou efektivně hospodařit se svěřenými prostředky. Obec také musí dobře komunikovat s veřejností a dostatečně informovat obyvatele.

Bezpečnost chodců

Naší prioritou bude zvýšení bezpečnosti chodců u hlavních tahů obcí, především vybudováním nových chodníků v ulici Na Lada. Zvážíme také využití úsekového měření rychlosti.

Vodovod a kanalizace

Je třeba zajistit kvalitní pitnou vodu ve všech částech obce a zamezit únikům vody. Provozování vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod musí být řízeno tak, aby na něm obec neprodělávala.

Mateřská a základní škola

Budeme usilovat o další rozvoj mateřské a základní školy v naší obci. Proto podporujeme přístavbu základní školy a zateplení staré budovy mateřské školy.

Komunikace a veřejná prostranství

Je třeba opravit místní komunikace, které jsou v některých částech obce v kritickém stavu. Chceme také upravit prostranství v ulici U hřiště tak, aby zde vzniklo příjemné místo pro setkávání obyvatel obce - prostor s lavičkami, stromy, upravenými komunikacemi a parkovacími místy. Rádi bychom také vybudovali sportovní hřiště pro větší děti.

Obnova starých cest

Budeme usilovat o obnovu starých polních cest s cílem vytvoření nových vycházkových tras v okolí obce. Ve spolupráci s okolními obcemi se budeme snažit o vytvoření cyklostezek spojujících Světice s Říčany, Tehovem a Všestary.

Kulturní a společenský život

Podpoříme pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí a chceme, aby kulturní dům plnil funkci centra společenského dění v obci. Podpoříme doplnění sálu o akustické prvky tak, aby se zde mohly plnohodnotně uskutečňovat společenské a kulturní akce.

Volte kandidátku č. 3 na druhé straně volebního lístku !