Říká opozice pravdu?

Poté, co lídr opozice nepřišel na diskuzi s občany v pondělí 1. října 2018, to už vypadalo, že tentokrát bude volební kampaň bez většího vzruchu. Nestalo se tak, neboť ve schránkách obyvatel naší obce se včera objevil leták Sdružení nezávislých kandidátů Světice 2018. Nejprve jsme si říkali, že snad ani není třeba na něj reagovat, protože to samé v bledě modrém jsme tu měli již před čtyřmi lety a každý obyvatel obce přece ví:

  • že naše obec navzdory jejich tehdejším predikcím za 4 roky nezkrachovala,

  • že na procházku je lepší vyrazit například po nové stezce do Tehova než mezi auta,

  • že do školy není třeba vozit děti autem, ani s nimi létat vrtulníkem, ale dá se do ní dojít pěšky.

  • každý si jistě všiml, kolik kulturních a společenských akcí pro obyvatele toto sdružení za 4 roky jejich působení v zastupitelstvu zorganizovalo,

  • atd.

Ale asi je přece jen lepší některé informace z letáku tohoto sdružení uvést na pravou míru.

Zadluženost obce

Na konci roku 2017 činil dluh obce 16,96 mil. Kč. To ale bylo především způsobeno tím, že obec do konce roku 2017 musela zaplatit za realizaci chodníků Na Lada, ale dotace přišla až v roce 2018. Proto obec přijala na konci roku 2017 překlenovací úvěr, který splatila počátkem roku 2018, když přišla dotace. To, že tento fakt nezohlednila agentura iRating je pochopitelné, protože ta nutně vycházela ze stavu k 31. 12. 2017. Je ale zarážející, že tento fakt zamlčí zastupitelé tohoto sdružení, kteří byli přítomni projednávání tohoto překlenovacího úvěru. Celkový dluh obce k 1. září 2018 činil 7,14 mil. Kč, což při průměrném ročním příjmu 30,43 mil. Kč za poslední 4 roky znamená, že zadluženost obce není 60 %, ale k 1. září 2018 byla 23 %.

Dluhy obce v roce 2014

V letáku se pro zdůraznění toho, jak je nyní na tom obec v porovnání s minulostí špatně, uvádí, že v roce 2014 měla naše obec dluh 3,2 mil. Kč. Tento údaj je zcela nepravdivý, neboť v roce 2014 měla obec Světice dluh ve výši 8,925 mil. Kč, což bylo více než letos v září. V roce 2014 totiž obec splácela dvě půjčky:

  • půjčku přijatou v roce 2012 na rozšíření čistírny odpadních vod, rekonstrukci kulturního domu a na chodníky ve výši 8,56 mil. Kč a

  • půjčku přijatou v roce 2014 na rekonstrukci kulturního domu a rozšíření mateřské školy ve výši 2,998 mil. Kč.

Mimochodem, tyto úvěry obec dodnes splácí, k 1. září 2018 zbývalo u těchto dvou úvěrů ještě splatit 2,38 mil. Kč. Dobrá zpráva je, že do konce roku 2019 budou nejen tyto dva, ale všechny úvěry přijaté před rokem 2018 kompletně splaceny.

Odměny stávající koalice z daně z nemovitostí

Leták navozuje dojem, že daň z nemovitostí je vybírána v odsouhlasené výši proto, aby si koaliční zastupitelé mohli vyplácet vysoké odměny. Realita je ale taková, že je jedno jestli zastupitel je koaliční nebo opoziční a odměny dostává podle stejných pravidel. Navíc naše sdružení Nezávislí pro Světice opakovaně navrhovalo, aby řadovým zastupitelům nebyly vypláceny odměny. Mezi těmi, kteří proti tomuto návrhu hlasovali, byli i zastupitelé, nyní kandidáti Sdružení nezávislých kandidátů Světice 2018.

Zveřejnění průběhu výběrových řízení

Sdružení nezávislých kandidátů Světice 2018 uvádí, že bude usilovat o zveřejnění průběhu výběrových řízení. Přitom výběrová řízení obce jsou dle zákona povinně zveřejňována ve věstníku veřejných zakázek. Obec Světice má zřízený profil zadavatele, kde jsou dostupné velmi detailní informace o veřejných zakázkách. Adresa je: http://obecsvetice.profilzadavatele.cz/