Kandidáti pro obecní volby 2018

Petr Jarkovský, Luboš Kydlíček, Jiří Vomlel, Leszek Lipka, Karel Řezba, Dana Hájková, Lukáš Kořínek, Jakub Kozák, Pavel Koběrský

Jiří Vomlel

Velmi si vážím lidí, kterým na naší obci záleží a pomáhají jí s tím, co sami dobře umí. Ve vedení obce je třeba mít lidi organizačně zdatné, s dobrým přehledem a kvalitními informacemi. Důležitá je také vytrvalost a tah na branku. A právě takové lidi nabízíme naší obci na naší kandidátce – můžete mi to věřit, spolupracujeme v jednom týmu již dvanáct let.

Jakub Kozák

Budu i nadále hájit zájmy obyvatel obce před zájmy developerů, nepřipustím změnu zeleně na stavební pozemky. Chci, aby se obec i dále rozvíjela, budu podporovat výstavbu sportovní haly, výstavbu cyklostezek, rekonstrukci vodovodu a opravu místních komunikací. Věřím, že díky výstavbě sportovní haly budou mít nejen naše děti možnost aktivně trávit volný čas přímo v obci.

Pavel Koběrský

Chci přátelskou obec, která sousedům umožní klidně žít jejich vlastní životy a zbytečně je neobtěžuje. Obec, která se svěřenými prostředky hospodaří rozumně a spravedlivě. Obec, která své občany informuje a vysvětluje svá rozhodnutí.

Karel Řezba

V obecním zastupitelstvu nejde o politiku. Jde o to uhlídat, aby se peníze neutrácely za hlouposti, ale investovaly se s rozmyslem a účelně, a aby se projekty dotáhly do konce.

Dana Hájková

Velmi jsem uvítala, když se před dvanácti lety ve Světicích objevilo nové sdružení se zajímavým volebním programem a snahou aktivně se zapojit do řízení obce. Ač Nezávislí pro Světice tvořili v zastupitelstvu menšinu, dokázali nasměrovat řízení obce k větší profesionalitě, mnohé zlepšit a dění zde oživit. Světice se podařilo probudit a obec získala novou dynamiku. Nenechme je tedy v novém volebním období zase usnout.

Leszek Lipka

Stejně jako v posledních dvanácti letech budeme usilovat o efektivní využití dotačních programů tak, aby byly přínosné pro obyvatele Světic a únosné pro obecní rozpočet. Chceme dokončit rekonstrukci komunikací a prostranství.

Petr Jarkovský

Budeme pracovat na zvýšení dopravní bezpečnosti v obci a obnově zničených silnic. Prioritou je také vznik nových veřejných prostranství a odpočinkových zón ve Světicích.

Lukáš Kořínek

Je nepřehlédnutelné, že se naše obec ubírá pozitivním směrem. Chci podpořit ty, co rozumně uvažují a realizují smysluplné věci. Nechci, aby rozhodovali ti, kdo jen lacině kritizují a slibují nesplnitelné.

Luboš Kydlíček

Pojďte s námi dále rozvíjet naší obec a vytvářet kvalitní prostředí pro společné soužití nás i našich dětí. Nenechme zničit to, co se za poslední roky s velkým úsilím podařilo realizovat a nastartovat.