Rozhovor s Jiřím Vomlelem

Před komunálními volbami 5. a 6. října 2018 jsme položili několik otázek Jiřímu Vomlelovi, hlavní tváři sdružení Nezávislí pro Světice. Zkrácený rozhovor vyšel v časopise U nás doma, zde si můžete v plném znění přečíst nejen o plánech na budoucí volební období.

Jak hodnotíte uplynulé volební období?

Před osmi lety naše sdružení Nezávislí pro Světice vstoupilo do obecní politiky, protože jsme byli s některými věcmi v naší obci nespokojeni a chtěli jsme je změnit. I když jsme byli v opozici, postupně jsme začali aktivně řešit některé problémy a pracovat na zlepšení a oživení obce. Po obecních volbách před čtyřmi lety jsme se stali součástí koalice. Připravili jsme nebo jsme pomáhali s přípravou největších investičních akcí v obci a pomohli jsme obci získat miliónové dotace.

Největší radost mi dělá škola. Když jsme ji v roce 2013 otevírali, měla jednu třídu, nyní má celkem 12 tříd a je o ni zájem, který dvojnásobně převyšuje její možnosti. Přes kritiku zadlužování, které to obci způsobí, byla škola postavena z dotací, a naopak obci k dalším finančním prostředkům a dotacím pomáhá.

Podařilo se také oživit život v obci, máme zde spoustu zájmových kroužků i různé sportovní a kulturní aktivity. Vznikly nové chodníky podél hlavních silnic.

Co podle Vašeho názoru obec nejvíce pálí?

Myslím, že nás všechny nejvíce trápí stále se zvyšující automobilová doprava v obci a s tím související otázky bezpečnosti dopravy. Většině z nás asi také vadí rozbité, neupravené a prašné ulice a veřejná prostranství. Také poruchovost vodovodu postaveného kdysi v akci Z způsobuje každoročně finanční ztráty z jeho provozování.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Přál bych si, aby naše obec byla bezpečná, plná života a zároveň nabízela klidné a příjemné prostředí pro práci, zábavu, sport a odpočinek. Nutností je úprava některých veřejných prostranství. Prioritou by pak mělo být prostranství u fotbalového hřiště a ulice K Panskému poli.

Rád bych pomohl zlepšení dopravní situace, konkrétně řešení hlavní křižovatky, která je v dopravních špičkách špatně průjezdná, což způsobuje její objíždění uličkami. Budu usilovat o to, aby byla postavena sportovní hala a hřiště s umělou trávou z již přislíbené dotace Ministerstva financí. Abychom snížili náklady obce, připravujeme žádost o podporu Středočeského kraje, který nám zatím vždy vyšel v podobných případech vstříc.

Několik let probíhala příprava cyklostezky z Kolovrat přes Říčany, Světice a Všestary do Mnichovic. Účastnil jsem se mnoha jednání, která byla často složitá. Díky spolupráci všech obcí se podařilo na celou stezku získat dotaci ve výši 100 mil. Kč. A tak bych si přál, aby se podařilo tuto stezku v příštím roce postavit.

Jaké je Vaše osobní motto?

Všechno jde, když se chce. Když lidem nechybí vytrvalost, pracovitost a zaujetí pro věc, tak mohou dosáhnout věcí, které se na první pohled zdají nemožné nebo velmi obtížné.