Světice 2014-2018

Za poslední volební období se ve Světicích podařilo dokončit několik projektů, které ze Světic dělají příjemnější místo. Lidé ze sdružení Nezávislí pro Světice byli u toho.

2014

2018

V roce 2014 byla jedinou cestou pro pěší a cyklisty mezi Světicemi a Tehovem silnice, z velké části bez chodníků. Z iniciativy našich zastupitelů se ve spolupráci s obcí Tehov podařilo připravit a vybudovat cyklostezku podél Říčanského potoka, po které je možné se pohodlně dostat do Tehova mimo silniční provoz. V mapě ze záznamů aktivit běžců a cyklistů ukazuje světlejší barva, že nová stezka je rozhodně lákavější než cesta po silnici.

2016

2018

Za poslední volební období bylo v obci vystavěno 2,1 kilometru nových chodníků. Spolu s osvětlenými přechody pro chodce dělají nyní Světice pro chodce bezpečnějším a příjemnějším místem.

2014

2018

Problémy s kapacitou škol v okolních obcích vedly nejprve k výstavbě tříd v budově rekonstruovaného kulturního domu a později k vybudování nové školní budovy na pozemku za kulturním domem. Od žádosti o dotaci až do zápisu do rejstříku škol se na tomto projektu podíleli i zastupitelé sdružení Nezávislí pro Světice.

2014

2018

Naši zastupitelé sehráli podstatnou roli také při přestavbě hasičské zbrojnice na druhý stupeň základní školy - od jednání o společném postupu s Tehovem, přes výběr projektanta až po zápis do rejstříku škol. Součástí rekonstrukce byla také revitalizace návsi.

2014

2018

Na konci roku 2015 naše obec díky velmi rychlému jednání získala prostředky, které jiné obce nevyčerpaly z Regionálního operačního programu (ROPu) regionu soudržnosti Střední Čechy, na rekonstrukci komunikací v ulicích K Trati, Zálesí, Lomená, Kolmá, Strmá a Potoční.

Snímky z let 2014 a 2016 pocházejí ze služby Mapy.cz. Zdrojem mapy je služba Strava.