Volební program 2018

Světice v minulých volebních obdobích

Světice bohatší

 • Zdvojnásoben majetek obce

 • Získané dotace 110 milionů korun

Světice starostlivější

 • Dvě nové budovy základní školy

 • Nová budova mateřské školy

Světice bezpečnější

 • Semafory a přechody

 • 2,1 kilometru nových chodníků

 • Stezka do Tehova


Náš program pro příští volební období

Světice krásnější

 • Nové prostranství u hřiště

 • Oprava ulic a nové lavičky

Světice solidárnější

 • Stravování pro seniory

 • Aktivity pro seniory

Světice zdravější

 • Nová sportovní hala

 • Lékařská ordinace

 • Nové cyklostezky