Volební program 2022

Dvanáct let nezávislí – dvanáct let pro světice

Pracujeme dvanáct let pro obec

Založili jsme v naší obci základní školu

V roce 2012 jsme ještě jako opoziční sdružení iniciovali v nelehké situaci vznik základní školy, díky které se mohou světické děti kvalitně vzdělávat bez nutnosti dojíždění. Celý proces vzniku a rozjezdu školy vyžadoval mnoho úsilí a práce, která byla náročná, ale nakonec přinesla své ovoce. V roce 2013 se otevírala jedna první třída, dnes tu máme kompletní první i druhý stupeň v průměru se dvěma třídami v ročníku.

Propojili jsme obec cestami a cyklostezkou s okolím

Naši zastupitelé se podíleli jak na stezce, která umožnila spojení s Tehovem bez použití silnice, tak na přípravě cyklotrasy Do Prahy na kole. Při přípravě této cyklostezky bylo třeba překonat spoustu komplikací. Podařilo se to především díky velkému nasazení vedení Říčan. Pomohli jsme návrhem trasy pro některé úseky cyklostezky a zastupovali jsme naši obec při většině přípravných jednání, kde jsme patřili mezi nejaktivnější obce.

Vybudovali jsme nová sportoviště

Dlouhodobě podporujeme sport v naší obci, protože si myslíme, že sport je v dnešní době velmi důležitý a je nejlepší prevencí mnoha civilizačních nemocí. Nová sportoviště mají potenciál vytáhnout děti od monitorů jejich elektronických hraček a jít si s kamarády zasportovat. Spolupracovali jsme na přípravě sportovišť jako je sportovní hala nebo multifunkční hřiště.

Zřídili jsme chodníky a bezpečné přechody, opravili ulice

Silnice druhé a třetí třídy v obci jsou nyní v celé délce lemovány chodníky, bezpečně lze dojít třeba také do Tehova. Přechody se semafory usnadňují nejen dětem cestu do školy. Chybějící přechod v ulici K Dálnici bude dokončen v nejbližší době.

Co chceme

Klidnou a bezpečnou obec pro její obyvatele

Uděláme vše pro spokojený život stávajících obyvatel obce. V případě nové výstavby vždy budeme na straně stávajících obyvatel. Za základ spokojeného života v obci považujeme dobré vztahy mezi obyvateli, respektování jeden druhého a vzájemnou ohleduplnost.

Rozvoj společenského života v obci

Důležitou součástí života obce vždy bylo vzájemné setkávání obyvatel při různých společenských a kulturních příležitostech. Poslední doba takovým akcím nepřála, věříme ale, že touha lidí se vzájemně potkávat s pandemií nevymizela. Budeme podporovat kulturní a společenské akce v obci a rozhodně rádi podpoříme různé iniciativy občanů obce.

Zklidnění dopravy v obci, opravy dalších ulic

Chceme aby doprava v obci neohrožovala bezpečnost a zdraví obyvatel obce. Rozšíření úsekového měření rychlosti přispělo k dodržování maximální povolené rychlosti a plně podporujeme jeho rozšíření na další úseky v obci. Dopravní situace v obci se v posledních letech výrazně zlepšila, stále je ale mnoho příležitostí pro dopravní opatření a opravy povrchů ulic.

Další zlepšování vzhledu obce, zřízení odpočinkových míst

Na několika místech v obci je možné si posedět na lavičkách nebo nechat děti si pohrát. Chtěli bychom takto proměnit další místa ve Světicích. K tomu se úzce váže výsadba nové zeleně a zároveň údržba a obnova té stávající. Některá místa v obci stále ještě čekají na své zvelebení.

Co nechceme

Rozšiřování zastavitelného území obce na úkor okolní přírody

Velkou výhodou bydlení ve Světicích je blízká příroda s možností využití pro rekreaci a sport. Chtěli bychom, aby tomu tak zůstalo. Proti této snaze jde snaha investorů, kteří koupili pozemky v okolí obce a mají zájem je změnit na stavební parcely. Uvnitř obce stále existuje velké množství nezastavěných parcel. Další rozšiřování zastavitelného území není tedy ani nutné ani žádoucí.

Nepřiměřenou výstavbu, která by zatížila sousedící obyvatele

Ceny stavebních parcel vylétly do nebývalých výšin, naši obec nevyjímaje. Ze strany investorů je zde snaha na co nejmenší prostor umístit, co největší zástavbu, bohužel často na úkor sousedících obyvatel. Nepřiměřená výstavba ale přináší problémy celé obci, protože dále navyšuje dopravu v obci, ulice se plní parkujícími auty, které by sice měly parkovat na pozemku u novostaveb, ale při nepřiměřené výstavbě se tam všechna vozidla majitelů nevejdou, atd. Proto jedním z našich cílů je zabránit výstavbě, která by přinesla nepřiměřenou zátěž svému okolí.

Nechceme, aby obec vedli lidé, kteří budou preferovat své podnikatelské záměry v obci před zájmy obyvatel

Do vedení obce nepatří lidé, jejichž cílem je vlastní podnikatelský prospěch na úkor zájmů obyvatel obce. Zákon o střetu zájmů vylučuje, aby osobní zájmy ovlivňovaly rozhodování o věcech obecních. Bohužel tyto snahy se objevují i v naší obci. Myslíme si, že voliči by měli pečlivě vážit, komu dávají svůj hlas a zda volit do zastupitelstva volit jako své zástupce kandidáty s konfliktem zájmů.

I v těchto volbách za nás kandidují stejní lidé jako ve volbách 2018 a 2014.

Náš předvolební leták

nezavisli-pro-svetice-strana-merged.pdf